Aanmelden als nieuwe leerling

In de komende weken zullen jullie een belangrijke stap zetten: de keuze voor een school voor het voortgezet onderwijs. Een nieuwe school, een nieuwe leeromgeving, nieuwe vrienden, een spannende stap! Hebben jullie al een keuze gemaakt? Bij Koers ben je van harte welkom!


Aanmelden

Vanwege de huidige coronamaatregelen verloopt ook de aanmelding anders dan jullie van ons gewend zijn. Aanmelden voor Koers kan digitaal van maandag 1 maart (09:00 uur) t/m dinsdag 9 maart 2021 en op maandag 15 (09:00 uur) en dinsdag 16 maart. Gedurende deze periode treffen jullie op deze pagina een button aan naar de digitale aanmeldpagina van onze school.

Benodigde documenten voor de aanmelding:

  • Adviesformulier van de basisschool (i.v.m. leerlingcode).
  • Burger Service Nummer van de leerling.

Uiteraard kun je ook bij het digitaal aanmelden aangeven bij welke leerlingen je graag in de klas wilt komen. Wij proberen hier bij de indeling van de klassen zoveel als mogelijk rekening mee te houden.


Aannamebeleid en motivatiebrief
Let wel, voor het schooljaar 2021-2022 wordt evenals afgelopen jaar een aannamebeleid gehanteerd, waarbij er niet meer leerlingen worden aangenomen dan uitstromen. Bovendien schrijven leerlingen van Koers een motivatiebrief. Meer info over dit aannamebeleid én een link naar de digitale motivatiebrief zijn hier te vinden.

In het geval van 'oranje route'-leerlingen vindt een intakegesprek plaats om de mogelijkheden en verwachtingen te bespreken.

 
Ondersteuning
Lukt het aanmelden niet of hebben jullie ondersteuning nodig? Op dinsdag 9 maart is onze school van 19:00 tot 21:00 uur bereikbaar voor alle ouders/verzorgers en leerlingen die tijdens het aanmelden tegen problemen aanlopen. Tel. (0495) 657740. Mochten jullie het adviesgesprek op dinsdag 9 maart nog niet gehad hebben, dan kunnen jullie gebruik maken van het extra aanmeldmoment op maandag 15 en dinsdag 16 maart. Ook deze dagen kan overdag telefonisch om ondersteuning gevraagd worden via het algemene nummer van de school (0495) 657740.


En daarna?

Alle nieuwe brugklasleerlingen maken op maandag 7 en dinsdag 8 juni kennis met hun mentor en medeleerlingen. We hopen dat de coronamaatregelen het tegen die tijd toelaten om jullie eindelijk eens jullie toekomstige school te laten zien! Je ontvangt eind mei een brief met uitnodiging voor de kennismakingsavond waarvoor ook jouw ouders zijn uitgenodigd. Mits de maatregelen het toestaan. Op de envelop (adressticker) staat vermeld in welke klas je bent ingedeeld. 

We starten het schooljaar vervolgens met twee introductiedagen. Tijdens deze dagen leer je de klas en je mentor beter kennen. Ook wordt je heel goed voorbereid  op de eerste echte schooldag.


Vragen of meer informatie?

Heb je vragen over het aanmelden, neem dan contact op met dhr. Stals, teamleider Koers (f.stals@stichtinglvo.nl).