Aanmelden als nieuwe leerling

In de komende weken zullen jullie een belangrijke stap zetten: de keuze voor een school voor het voortgezet onderwijs. Een nieuwe school, een nieuwe leeromgeving, nieuwe vrienden, een spannende stap! Hebben jullie al een keuze gemaakt? Bij Koers ben je van harte welkom!


Aanmeldprocedure/toelatingsbeleid

Aanmelden voor het onderwijsconcept Koers kan met een mavo-, havo- of vwo-advies. Leerlingen die zich aanmelden voor Koers schrijven, vullen bovendien een online motivatieformulier in. Bij Koers wordt er een maximum aantal leerlingen toegelaten. Het aantal leerlingen dat in kan stromen is ongeveer gelijk aan het aantal leerlingen dat uitstroomt.

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt in een vroeg stadium bekeken of de school deze ondersteuning kan bieden. Welke ondersteuning we kunnen bieden, staat omschreven in ons schoolondersteuningsprofiel.

Leerlingen die zich vanuit het buitenland aanmelden, dienen een instroomonderzoek te laten afnemen bij Profiel ASL. Een instroomonderzoek is bedoeld voor leerlingen die momenteel in het buitenland naar school gaan, maar willen instromen in het Nederlands onderwijs. Het vindt plaats om te bepalen in welk niveau en leerjaar de leerling het beste lijkt te kunnen instromen. Het niveau dat voortkomt uit dit onderzoek wordt door de school overgenomen.

Mocht een leerling niet geplaatst kunnen worden, dan krijgen de ouders/verzorgers hiervan schriftelijk bericht. Zij hebben de mogelijkheid om binnen zes weken bij het college van bestuur bezwaar te maken tegen deze uitspraak.


Digitaal aanmelden 

Digitaal aanmelden kan via het aanmeldformulier van maandag 25 maart (09.00 uur) tot en met vrijdag 29 maart 2024 (23.59 uur).

Tijdens de aanmelding kun je aangeven bij wie je graag in de klas wilt komen. Wij proberen hier bij de indeling van de klassen zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Je kunt je gewoon thuis aanmelden. Heb je echter hulp nodig bij het digitaal inschrijven of heb je inhoudelijke vragen over de aanmelding? Dan is het ook mogelijk om je op onze locatie in te schrijven. Een team van medewerkers staat op maandag 25 maart en dinsdag 26 maart van 19:00 tot 21:00 uur voor jullie klaar om de aanmelding gezamenlijk in orde te maken.

Benodigde documenten voor de aanmelding:

  • Adviesformulier van de basisschool (i.v.m. unieke code).
  • Burger Service Nummer van de leerling.

Leerlingen die zich in willen schrijven en die geen Burger Service Nummer hebben, zoals leerlingen uit België, worden sowieso op locatie verwacht. Voor online aanmelding is namelijk een BSN-nummer noodzakelijk.


Inschrijftermijn voorbij?
Is de inschrijftermijn voorbij, maar wil je je alsnog voor Koers aanmelden? Neem dan contact op met dhr. Dijkman (r.dijkman@stichtinglvo.nl).


Aannamebeleid en motivatiebrief

Voor schooljaar 2024-2025 wordt er geen maximum gesteld aan het aantal leerlingen dat toegelaten wordt tot het Koers onderwijs. Leerlingen vullen na aanmelding bij Koers een online motivatieformulier in. Meer info over dit aannamebeleid én een link naar het motivatieformulier zijn hier te vinden. Voordat je start bij Koers hebben we een kennismakingsgesprek. 

 
En daarna?

Alle nieuwe brugklasleerlingen maken op maandag 3 juni 2024 kennis met hun medeleerlingen en een aantal coaches. Je ontvangt medio mei een brief met uitnodiging voor de kennismakingsavond waarvoor ook jouw ouders uitgenodigd zijn. 

We starten het schooljaar vervolgens met twee introductiedagen. Tijdens deze dagen leer je de klas en je coach beter kennen. Ook wordt je heel goed voorbereid  op de eerste echte schooldag.


Vragen of meer informatie?

Heb je vragen over het aanmelden, neem dan contact op met dhr. Dijkman, teamleider Koers (r.dijkman@stichtinglvo.nl).