Aanmelden als nieuwe leerling

In de komende weken zullen jullie een belangrijke stap zetten: de keuze voor een school voor het voortgezet onderwijs. Een nieuwe school, een nieuwe leeromgeving, nieuwe vrienden, een spannende stap! Hebben jullie al een keuze gemaakt? Bij Koers ben je van harte welkom!


Aanmelden

Op maandag 7 maart en dinsdag 8 maart 2022 kom je met je ouder(s)/verzorger(s) naar Het College om je aan te melden voor het komende schooljaar. Aanmelden kan tussen 19.00 en 21.00 uur. Tijdens de aanmelding kun je aangeven bij wie je graag in de klas wilt komen. Wij proberen hier bij de indeling van de klassen zoveel als mogelijk rekening mee te houden.

Benodigde documenten voor de aanmelding:

  • Adviesformulier van de basisschool (i.v.m. leerlingcode).
  • Burger Service Nummer van de leerling.
  • Bij voorkeur het al ingevulde aanmeld- en toestemmingsformulier (volgt t.z.t.)

Het downloaden en thuis invullen van het aanmeld- en toestemmingsformulier zorgt voor een snellere doorstroom tijdens het aanmelden. Lukt het niet om het aanmeld- en toestemmingsformulier thuis uit te printen? Dan helpen onze docenten jullie op de aanmeldavond zelf met het invullen van het aanmeldingsformulier.


Aannamebeleid en motivatiebrief
Let wel, voor het schooljaar 2021-2022 is een aannamebeleid gehanteerd, waarbij er niet meer leerlingen werden aangenomen dan uitstromen. Bovendien schreven leerlingen van Koers een motivatiebrief. Meer info over dit aannamebeleid én een link naar de digitale motivatiebrief zijn hier te vinden. In het geval van 'oranje route'-leerlingen vond een intakegesprek plaats om de mogelijkheden en verwachtingen te bespreken. Voor het schooljaar 2022-2023 volgt t.z.t. meer info.

 
En daarna?

Alle nieuwe brugklasleerlingen maken op maandag 7 juni 2021 (en 13 juni in 2022) kennis met hun medeleerlingen en een aantal coaches. De coronamaatregelen laten het gelukkig toe om jullie eindelijk eens jullie toekomstige school te laten zien! Je ontvangt eind mei een brief met uitnodiging voor de kennismakingsavond. 

Door de beperkende coronamaatregelen kunnen wij ouders helaas niet uitnodigen. Daarom vindt er op dinsdag 8 juni een korte digitale informatiebijeenkomst voor ouders plaats. Meer info is te vinden in de uitnodigingsbrief. 

We starten het schooljaar vervolgens met twee introductiedagen. Tijdens deze dagen leer je de klas en je coach beter kennen. Ook wordt je heel goed voorbereid  op de eerste echte schooldag.


Vragen of meer informatie?

Heb je vragen over het aanmelden, neem dan contact op met dhr. Stals, teamleider Koers (f.stals@stichtinglvo.nl).