Koers

Koers is een vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en vwo waarbij de leerling zelf de koers mag bepalen van zijn of haar leerproces. Koers is een opleidingsvariant van Het College en de Philips van Horne. De leerling is eigenaar van zijn leerproces. Kernwoorden zijn: keuze, ruimte, structuur en coaching. Een werkplaats waar leerlingen en docenten met elkaar samenwerken en graag willen leren, uitgaande van hun eigen interesses en kwaliteiten.

De leerlingen en docenten zijn bij elkaar in een omgeving/organisatie die hierbij inspirerend werkt en veel minder regulerend. Dit vereist van alle partijen flexibiliteit. Het is een school met veel keuzevrijheid, waarbij de verplichte onderdelen afgewisseld worden met keuzedelen.

 


Missie
Onze missie is een vorm van onderwijs voor de onderbouw (vmbo-t, havo en vwo) te realiseren met de volgende kernpunten:

  1. de leerling kan zelf de koers bepalen van zijn leerproces; dit houdt in dat er individuele leerroutes zullen zijn en het eigenaarschap bij de leerling ligt (de leerling is eigenaar van zijn leerproces);
  2. we richten ons op een brede ontwikkeling van de leerling, waarbij eigen inbreng v.d. leerling aangemoedigd wordt.
  3. we leggen daarbij zoveel mogelijk verbindingen met de samenleving (bijvoorbeeld d.m.v. contextrijke, functionele opdrachten).
  4. we gaan uit van een duurzame relatie docent – leerling; de docenten hebben hierin een coachende taak;

Als kernwaarden gelden:
VERTROUWEN - AUTONOMIE - DUURZAAMHEID - BETROKKENHEID - OPENHEID.
 

Visie
Wat hebben we voor ogen? We zien een school waarin leerlingen en docenten met elkaar samenwerken, waar leerlingen graag willen leren, uitgaande van hun eigen interesses en kwaliteiten. De leerlingen en docenten zijn bij elkaar in een omgeving/organisatie die hierbij inspirerend werkt en veel minder regulerend. Dit vereist van partijen flexibiliteit! Alle docenten, of ze nu mentor zijn of expert-docent, hebben naast een leerlinggerichte basishouding coachende vaardigheden. Tot slot is kennis van het hele curriculum noodzakelijk. Het is een school met veel keuzevrijheid, waarbij de verplichte onderdelen afgewisseld worden met keuzedelen.


Vakken

Wil je weten welke vakken er gegeven worden en hoeveel uur per week je een bepaald vak krijgt? Download dan hieronder de lessentabel van Koers