Koers

Koers is een vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en vwo waarbij de leerling zelf de koers mag bepalen van zijn of haar leerproces. Koers is een opleidingsvariant van Het College. De leerling is eigenaar van zijn leerproces. Kernwoorden zijn: keuze, ruimte, structuur en coaching. Een werkplaats waar leerlingen en docenten met elkaar samenwerken en graag willen leren, uitgaande van hun eigen interesses en kwaliteiten.

De leerlingen en docenten ontmoeten elkaar in een omgeving die, op initiatief van de docent, mogelijkheden biedt tot (meer) keuzevrijheid voor de leerling. Binnen Koers spreken we niet meer van een ‘les’, maar van een lesactiviteit. Het bewust leren keuzes maken vereist van leerling en docent flexibliteit en werkt voor leerlingen motivatieverhogend. In een leeractiviteit staan leerdoelen centraal en worden verplichte onderdelen afgewisseld met keuzedelen.

 


Missie
Onze missie is een vorm van onderwijs voor de onderbouw (vmbo-t, havo en vwo) te realiseren met de volgende kernpunten:

  1. de leerling kan zelf de koers bepalen van zijn leerproces; dit houdt in dat er individuele leerroutes zullen zijn en het eigenaarschap bij de leerling ligt (de leerling is eigenaar van zijn leerproces);
  2. we richten ons op een brede ontwikkeling van de leerling, waarbij eigen inbreng v.d. leerling aangemoedigd wordt.
  3. we leggen daarbij zoveel mogelijk verbindingen met de samenleving (bijvoorbeeld d.m.v. contextrijke, functionele opdrachten).
  4. we gaan uit van een duurzame relatie docent – leerling; de docenten hebben hierin een coachende taak;

Als kernwaarden gelden:
VERTROUWEN - AUTONOMIE - DUURZAAMHEID - BETROKKENHEID - OPENHEID.
 

Visie
Wat voor onderwijs hebben we voor ogen? We zien een leeromgeving waarin verschillende lesactiviteiten, leerlingen en docenten vanuit een open houding graag willen leren (uitgaande van hun eigen interesses en kwaliteiten), ieder zijn eigen doelen stelt en deze nastreeft. Bij het stellen van doelen is het leren maken van keuzes onlosmakelijk verbonden. De leeromgeving biedt een aantal verschillende werkplekken, diverse leermiddelen ter ondersteuning van het leren van leerlingen.

Vakdocenten binnen Koers beschikken, naast kennis over het hele curriculum, over coachende vaardigheden en een leerlinggerichte basishouding. De meeste docenten zijn tevens coach, die een leerling meerdere leerjaren bijstaat in de ontwikkeling van zijn/haar studie.


Vakken

Wil je weten welke vakken er gegeven worden en hoeveel uur per week je een bepaald vak krijgt? Download dan hieronder de lessentabel van Koers


Benieuwd waar de verschillende afkortingen voor staan? Bekijk hier dan de vakken met hun afkortingen.

 

Folder Koers