Veelgestelde vragen

Vind hier uw antwoorden op de meest gestelde vragen over Koers:

 1. Voor wie is Koers?
  Voor alle leerlingen met een mavo-, havo of atheneumadvies. 

 2. Waar is Koers?
  Op Het College in Weert

 3. Waaronder valt Koers? Koers is een initatief van LVO Weert. Docenten van Het College, de Philips van Horne en Het Kwadrant geven praktische invulling aan Koers.

 4. Wanneer kan ik inschrijven?
  Tijdens de reguliere aanmeldweek in maart schrijf je je op Het College in voor Koers.

 5. Hoeveel leerlingen kunnen zich aanmelden?
  Voor schooljaar 2025-2026 wordt er geen maximum gesteld aan het aantal leerlingen dat toegelaten wordt tot het Koers onderwijs. Leerlingen vullen na aanmelding bij Koers een online motivatieformulier in.

 6. Is er ook TTO of Technasium aanwezig bij Koers?
  Bij Koers sta jij als leerling centraal en is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Er is ruimte om je eigen interesse en talent te ontdekken. We doen dat echter zonder de opleidingsvarianten TTO en Technasium.

 7. Werken leerlingen samen?
  Ja, leerlingen werken in zoveel mogelijk gemengde groepen en leren van elkaar. Iedere leerling wordt wel op zijn of haar eigen niveau uitgedaagd.

 8. Wat nou als Koers niet lukt?
  Mocht deze vorm van onderwijs onverhoopt niet passen bij het kind, dan volgt er overleg tussen leerling, ouders, coach en eventueel teamleider om te bekijken welke vervolgstappen genomen moeten worden. Het vervolgen van het onderwijs op Het College en de Philips van Horne is dan de backup. Het kan daarom nooit voorkomen dat een leerling geen opleiding kan volgen in Weert.

 9. Is Koers alleen voor de onderbouw?
  Op dit moment nog wel. Echter, dat betekent niet dat Koers na de onderbouwperiode stopt. We willen heel bewust de tijd die voor ons ligt gebruiken en inspelen op nieuwe mogelijkheden. Het onderwijs van Koers is zo ingericht dat een overstap van onderbouw naar bovenbouw geen problemen oplevert. 

 10. Hoe ziet een schooldag/-week er uit?
  Het schema van de  dag-/ weekindeling met zijn vaste onderdelen is hier in te zien.

 11. Hoeveel huiswerk krijg ik?
  Een klassieke vorm van ‘huiswerk’ is er niet. Leerlingen plannen de leer- en weekdoelen zelf in overleg met de coach. Er is alleen huiswerk als leerlingen in de werktijd op school deze doelen niet halen. Een leerling kan er ook voor kiezen om taken thuis te maken.

 12. Wanneer ben ik over naar de tweede klas?
  Bij individuele trajecten ligt dat bij elke leerling anders. Er is geen strikte scheiding tussen de leerjaren 1 en 2. We willen leerlingen door het stellen van hoge doelen blijven uitdagen en zo lang mogelijk kansen bieden. Aan het einde van het tweede of derde leerjaar moet een leerling wel de KERNdoelen bereikt hebben (wettelijk bepaald). De coach communiceert met leerling en met ouders over de mate van vooruitgang van een leerling, dit uiteraard na overleg met de vakdocenten. Deze vooruitgang is overigens door alle betrokkenen op de voet te volgen in Stroom (Leerling Volg Systeem).

 13. Geven we de leerlingen nog wel cijfers?
  We leiden leerlingen op voor de maatschappij en ook voor een examen. Dat betekent dat we leerlingen, door veelal formatieve toetsing, begeleiden in het verwerven van competenties en in algemene persoonlijke ontwikkeling én blijven toetsen (individueel/in een groep) voor een cijfer. Een onvoldoende is dan een signaal dat je vaardigheden/kennis nog niet beheerst. We geven de leerlingen in de regel geen cijfers, maar voortdurend feedback op zijn/haar prestaties en zijn handelen. Dit alles sluit overigens niet uit, dat er incidenteel met het geven van een cijfer gewerkt zal worden.

 14. Mag ik helemaal zelf weten wat ik ga doen?
  Je zit op een school; dat betekent dat je werkt aan LEERdoelen. Binnen de kaders van Koers (weekindeling, geplande leeractiviteiten)  mag je zelf een planning maken (de eerste periode maken wij die nog voor een groot deel, daarna wordt het vrijer). Die planning stem je af met jouw coach en jouw vakdocenten, samen bekijk je of de gestelde doelen realistisch en en toch uitdagend zijn. Je hebt dus veel vrijheid en hebt ook –indien gewenst of nodig- veel begeleiding en ondersteuning.

 15. Kan ik gewoon doorstromen naar de bovenbouw?
  Ja. Bij Koers werken we aan de landeljke kerndoelen de zorgen voor een goede aanlsuiting met de bovenbouw. Daarnaast zul je binnen Koers allerlei vaardigheden aanleren die je goed voorbereiden op de bovenbouw en je verdere studie.

 16. Mag ik met mijn koptelefoon op leren?
  Wanneer dat voor jouw leren positief is, ja. Het is uiteraard niet  de bedoeling dat je je de hele dag voor de rest van de groep afsluit. Is een mobieltje toegestaan tijdens schooltijd? In ze pauzes wel, voor de rest niet. Je hebt jouw eigen device en hebt een mobiele telefoon normaal gesproken niet nodig.

 17. Hoe blijf ik als ouder op de hoogte van de vorderingen van mijn kind?
  U krijgt als ouder toegang tot het ouderportaal van Stroom, de digitale omgeving waarin de vorderingen van uw kind nauwkeurig worden bijgehouden. Daarnaast werkt uw kind met een logboek, waarin de wekelijkse planning is terug te vinden, met -indien nodig-opmerkingen van de coach. 

 18. Hoe word en blijf ik betrokken bij Koers?
  Kijk op de website, vraag een gesprek aan, platform voor ouders en/of leerlingen.

 19. Hoe garanderen jullie dat m’n zoon/dochter op het gewenste niveau opdrachten krijgt?
  Elke opdracht/module is op vier niveaus te maken. In overleg met de coach / vakdocent bepaalt de leerling zijn doelen en het niveau van de opdrachten. Hij werkt in eerste instantie minimaal op het niveau van het advies van de basisschool. De resultaten van zijn inspanningen worden bijgehouden in Stroom, het bijbehorende leerlingvolgsysteem. Daarin kunnen leerlingen/ouders/docenten de vooruitgang v.d. leerling volgen.

 20. Waarom zouden we voor Koers moeten kiezen?
  Dat moet u doen wanneer u gelooft in een meer leerlinggerichte benadering, waarbij u zelf nauw betrokken bent. En wanneer u denkt, dat een leerling die zeggenschap heeft over zijn eigen leerproces, beter gemotiveerd is en dus betere resultaten heeft. En dat  onderwijs niet alleen het bijbrengen van kennis is, maar wellicht meer nog het ontwikkelen van competenties die nodig zijn in een sterk veranderende maatschappij. Heeft u geen vertrouwen in het concept? Kies dan niet voor Koers.

 21. Stel mijn zoon of dochter zegt na een jaar, dat hij/zij het niets vindt, wat dan?
  We gaan ervan uit dat je kiest voor Koers en ermee doorgaat. De keuze is niet vrijblijvend. Maar de achterdeur (terugstromen in het traditionelere onderwijs) moet wel open kunnen wanneer blijkt dat de leerling in Koers ongelukkig is en niet op zijn plaats.

 22. Werken jullie met boeken of gaat alles digitaal?
  De methode is digitaal en het gebruik van een laptop verplicht. De Learning Portal is leidend als bronnenbank. Daarnaast zullen boeken gebruikt blijven worden (leesboeken, naslagwerken…).

 23. Wat doen jullie met dyslectische/hoogbegaafde leerlingen?
  Koers is het  maatwerk: leerlingen worden uitgedaagd op hun niveau en interesses. Daarbij is Koers onderdeel van LVO Weert en kan er altijd een beroep gedaan worden op het intern ondersteuningsteam.

 24. Een laptop is verplicht. Moeten we die zelf betalen?
  Elke leerling wordt geacht zijn eigen ‘device’ mee te nemen. Kan dat niet, neem dan contact op met de school: info@koersweert.nl

 25. Zitten leerlingen van klas 1, 2 en 3 door elkaar? En mavo/havo/atheneum?
  Tijdens de leeractiviteiten (door de docent gestuurd) zitten de leerlingen van een jaarlaag in de regel door elkaar (of de docent moet anders aangeven); tijdens de werktijd (door de leerling gestuurd) kunnen leerlingen door elkaar zitten.

 26. Hoe zit het met lesuitval? In hoeverre worden de lessen vervangen?
  Door ziekte van een docent kan het zo zijn dat er een ‘leeractiviteit’ vervalt; het onderwijsproces ligt dan niet stil. Een leerling kan gewoon verder werken aan zijn individuele planning. Soms zal hij die dan aan moeten passen, altijd onder begeleiding van zijn coach.