Externe zorginstanties

Gemeenten in Nederland hebben de wettelijke taak zich in te zetten voor de bescherming en bevordering van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar. In opdracht van de gemeenten onderzoekt de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Limburg-Noord kinderen en jeugdigen om problemen bij gezondheid of ontwikkeling tijdig op te sporen.


Jeugdgezondheidszorg

We volgen samen met ouders/verzorgers het gezond en veilig opgroeien van hun kind. Op de basisschool zijn er onderzoeken op de leeftijd van 5-6 en 10-11 jaar, en op het voortgezet onderwijs in leerjaar 2. Bij het speciaal  onderwijs worden leerlingen regelmatig onderzocht. Naast dit alles worden kinderen op bepaalde leeftijden gevaccineerd. Ouders of jongeren kunnen zelf een gesprek of onderzoek aanvragen bij  de JGZ.


Waarvoor kun je bij de JGZ terecht?
Alle ouders en jongeren kunnen bij de JGZ terecht voor informatie en ondersteuning op het gebied van gezond en veilig opgroeien. Voor meer informatie, vragen en/of verzetten van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling jeugdgezondheidszorg, algemeen telefoonnummer (088) 11 91 111. Bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur. Meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg is te vinden in de folder van GGD Limburg, de infographic over opvoeding en ontwikkeling en op www.ggdlimburgnoord.nl. De GGD is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin.

     
      GGD Limburg Noord
      Vogelsbleek 7
      6001 BE Weert

       T. 088 1191200
       I. www.ggdlimburgnoord.nl/contact

   
     GGD Brabant Zuisoost
     Clausplein 10
     5611 XP Eindhoven

     T. (088) 00 31 414
     I.  www.ggdbzo.nl/contact

kindertekening.png 


 

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Het College werken nauw samen. Het CJG is een professionele organisatie voor opvoedondersteuning en vrijwillige jeugdhulp in Midden-Limburg. Je kunt er terecht met kleine en grote vragen over de opvoeding en de ontwikkeling van je kind.

Contactpersoon op onze school:

     Judith Biemans
     E. judith.biemans@cjgml.nl
     T. (088) 65 60 603 
     Algemeen telefoonnummer CJG: (088) 43 88 300


     Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg, locatie Weert
     Vogelsbleek 10
     6001 BE Weert
     E. info@cjgml.nl
     www.cjgml.nl