Intern ondersteuningsteam


Naast het mentorenteam beschikt de school over het Intern ondersteuningsteam (IOT). Het Intern ondersteuningsteam (IOT) bestaat uit de voorzitter, ondersteuningcoördinatoren, mentor, jeugd- en gezinswerker, orthopedagoge SWV en externe instanties/specialisten. In het IOT worden extra en/of de intensieve ondersteuning besproken die de leerling nodig heeft.


Ondersteuningscoördinator