Decanaat

Het decanaat houdt zich bezig met loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). De leerlingen worden primair door de coaches begeleid bij hun profielkeuze en studiekeuze. De decanen ondersteunen de coaches daarbij en adviseren waar nodig. Daarnaast organiseert het decanaat diverse LOB-gerelateerde interne en externe voorlichtingsbijeenkomsten en oriëntatiedagen voor leerlingen en/of hun ouders.


Decanenportal

Meer informatie is te vinden op https://college.dedecaan.net. Ouders kunnen met het leerlingnummer, dat op het pasje van hun zoon/dochter staat, ook inloggen op deze website. Voor ouders is er een speciale rubriek op de homepage van deze site.

Voor specifieke informatie kunnen leerlingen terecht bij de decanen, mevrouw drs. De Mooij-Castermans en mevrouw Raaijmakers.