Veiligheid


Pesten

Op onze school is er plek voor iedereen. Iedere leerling wordt gezien. We kennen en waarderen elkaar. Daarom is er op onze school geen plaats voor pesten. Scholen in het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs zijn verplicht om te zorgen voor een veilige school. Sinds augustus 2015 is de Wet Veiligheid op school van kracht. Die heeft tot doel om pesten aan te pakken en de veiligheid voor leerlingen op school te vergroten. Onze anti-pest- en veiligheidscoördinator mevrouw Klomp is het aanspreekpunt in het kader van het tegengaan van pesten en coördineert het beleid in het kader van sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op school. Zij is te bereiken via e-mail.

Onze school heeft een samenhangende set aan maatregelen om pesten tegen te gaan. Deze staan opgenomen in het anti-pestprotocol.

Anti-pestprotocolGrensoverschrijdend gedrag

Het Koers-team heeft informatie en tips voor ouders/opvoeders gebundeld in de folder 'brutaal en/of grensoverschrijdend gedrag'.
 

Monitoren van de veiligheidsbeleving van leerlingen

Voor het voeren van een gericht veiligheidsbeleid is het nodig dat we inzicht hebben in de feitelijke veiligheidsbeleving en de manier waarop de veiligheid wordt ervaren. Ook vinden we het heel belangrijk dat iedereen op onze school zich prettig voelt. We onderzoeken daarom ook het welbevinden van leerlingen op onze school. Om hier een actueel en representatief beeld van te krijgen schrijft de wet voor dat scholen jaarlijks de veiligheidsbeleving monitoren. We doen dit door de afname van een online vragenlijst. In die online vragenlijst staan vragen die betrekking hebben op:

  • Het vóórkomen van incidenten op school.
  • Vragen over de veiligheidsbeleving van leerlingen.
  • Vragen over het welbevinden van leerlingen.Arbo- en veiligheidsbeleid

Je veilig voelen op de plek waar je leert en werkt is belangrijk voor iedereen die bij onze scholen betrokken is. Het geldt voor personeel, ouders en leerlingen: pas als we ons veilig voelen kunnen we onze taak goed uitvoeren. Als onderwijsorganisatie hebben we daarom een arbo- en veiligheidsbeleid, met de belangrijkste kaders, richtlijnen en voorwaarden waar we ons aan houden op het gebied van arbo en veiligheid. 

Arbo- en veiligheidsbeleid

 

Instructie ontruiming/calamiteitenfolder

Het ontruimingssignaal bestaat uit een aanhoudend slow-whoop signaal. Wanneer je dit signaal hoort, dient de school zo snel mogelijk ontruimd te worden. Leerlingen gaan op aanwijzing van hun docent, onmiddellijk naar de verzamelplaats, dat is het grasveld achter de school. Lees hier de ontruimingsinstructie voor leerlingen.

 

Camerabewaking

Binnen en buiten ons schoolgebouw hangen een aantal beveiligingscamera’s, dit om beter zicht te hebben op wie er de school binnenkomt. Immers, niet alle bezoekers melden zich netjes bij de receptie. Graag hebben we precies in beeld, wie er op welk moment binnen de school aanwezig is. Met de camera’s zorgen we als het ware voor een paar extra ogen. De beelden worden opgenomen en gedurende twee weken bewaard, waarna ze vanzelf worden gewist. Alleen de rector en het hoofd civiele dienst hebben, mocht dit nodig zijn, toegang tot de opgeslagen beelden. Met deze maatregel vergroten wij de veiligheid binnen ons schoolgebouw.