Organisatie

Wat is Koers en wat maakt het Koers-onderwijs zo bijzonder? Met Koers bieden we innovatief onderwijs voor de wereld van vandaag en morgen. De samenleving verandert snel en vraagt steeds meer flexibiliteit en creativiteit. Binnen Koers is er daarom veel aandacht voor het leren leren, voor het ontwikkelen van eigen (leer)-patronen. Niet de leerstof, maar jij staat centraal. Want leren vanuit je eigen interesses en het leren nemen van eigen initiatieven en het maken van keuzes motiveert! Koers kan omschreven worden aan de hand van de volgende kernpunten:

  1. De leerling kan zelf de koers bepalen van zijn leerproces; er zijn individuele leerroutes en het eigenaarschap ligt bij de leerling.
  2. De nadruk ligt op een brede ontwikkeling van de leerling, waarbij eigen inbreng van de leerling aangemoedigd wordt.
  3. Binnen Koers worden zoveel mogelijk verbindingen met de samenleving gemaakt, bijvoorbeeld met contextrijke, functio­nele opdrachten.
  4. Een duurzame relatie tussen docent en leerling is essentieel; de docenten hebben hierin een coachende taak.

 

Koers-team

Het team dat het onderwijs binnen Koers verzorgt, bestaat uit enthousiaste, coachende vakdocenten. De meesten hebben jarenlang ervaring met onder- en bovenbouw. We streven naar eenzelfde coach gedurende je hele Koers-loopbaan; deze begeleidt de leerling in de ontwikkeling van jouw eigenaarschap. Samen ontdek je waar je goed in bent. We leren met en van elkaar!


Koers-leiding

De Koers-leiding bestaat uit de locatiedirectie en de teamleider Koers:


De directie
Mw. D. Pepping, rector
T. (0495) 65 77 44
E. d.pepping@stichtinglvo.nl


Teamleider Koers
Dhr. R. Dijkman, Teamleider Koers
T. 06 45 6384 24
E. r.dijkman@stichtinglvo.nl