Organisatie

Wat is Koers en wat maakt het onderwijs binnen Koers zo bijzonder? Met Koers bieden we innovatief onderwijs voor de wereld van vandaag. De samenleving verandert en vraagt steeds meer flexibiliteit en creativiteit. Binnen Koers is er daarom veel aandacht voor het leren leren, voor het loskomen van vaste patronen. Niet de leerstof, maar jij staat centraal. Want leren vanuit je eigen interesses en leren van eigen initiatieven motiveert! Koers kan omschreven worden aan de hand van de volgende kernpunten:

  1. De leerling kan zelf de koers bepalen van zijn leerproces; er zijn individuele leerroutes en het eigenaarschap ligt bij de leerling.
  2. De nadruk ligt op een brede ontwikkeling van de leerling, waarbij eigen inbreng van de leerling aangemoedigd wordt.
  3. Binnen Koers worden zoveel mogelijk verbindingen met de samenleving gemaakt, bijvoorbeeld met contextrijke, functio­nele opdrachten.
  4. Een duurzame relatie tussen docent en leerling is essentieel; de docenten hebben hierin een coachende taak.
  5. Centraal staat onze zoektocht naar een flexibele organisatie. Dat betekent dat we in de week zo weinig mogelijk vastleggen; dit om de individuele leerroutes veel ruimte te geven. Toch liggen er zaken vast, zaken die structuur bieden aan het individuele leerproces.

 

Van wie krijg je les?
Het team dat het onderwijs binnen Koers verzorgt, bestaat uit enthousiaste, coachende vakdocenten. De meesten hebben jarenlang ervaring met onder- en bovenbouw. Gedurende je hele Koersloopbaan heb je dezelfde coach; deze is verantwoordelijk voor de algemene begeleiding van jouw leerproces. Samen ontdek je waar je goed in bent. We leren samen en leren van elkaar!


PHOTO-2019-08-27-16-18-28.jpg