Begeleiding

Om als school in te kunnen spelen op de verschillende behoeften van de leerlingen, kent Het College een positieve aandacht voor leerlingen en een goed leerlingbegeleidingssysteem. Dit geldt niet alleen voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, maar ook voor de dagelijkse begeleiding van alle leerlingen. Teamleider, coach en docenten zijn, samen met de leerlingen, beslissend bij de afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

 

Ondersteuning

Het College kent drie niveaus van ondersteuning: basisondersteuning, extra ondersteuning en intensieve ondersteuning. De basisondersteuning is gericht op alle leerlingen van de school. De extra ondersteuning is gericht op leerlingen die naast de basisondersteuning net iets meer nodig hebben om op school succesvol te kunnen zijn. De intensieve ondersteuning is gericht op leerlingen die faciliteiten uit het speciaal onderwijs nodig hebben om op een reguliere school te kunnen functioneren.

  • Basisondersteuning
    Iedere leerling op Het College krijgt een coach toegewezen. De mentor is de spil van de begeleiding. Hij is de contactpersoon voor ouders, leerlingen en vakdocenten. De mentor signaleert, inventariseert en documenteert alle relevante informatie van zijn/haar leerlingen in Magister. Hij begeleidt leerlingen zowel sociaal emotioneel als bij de aanpak van studievaardigheden;
  • Extra ondersteuning
    Indien de basisondersteuning niet toereikend is, kan er extra ondersteuning worden ingezet. Het College zet deskundigen in op sociaal emotionele problematiek en didactische problematiek. De extra ondersteuning wordt altijd toegewezen door het intern ondersteuningsteam (IOT) van de school. In samenspraak met leerling, ouders en vakdocent wordt de ondersteuning vastgelegd in een officieel document.
  • Intensieve ondersteuning
    Indien ook de extra ondersteuning niet toereikend is kunnen leerlingen in aanmerking komen voor intensieve ondersteuning.

 

Extra ondersteuning

Daarnaast kunnen leerlingen in overleg met de coach extra ondersteuning krijgen.