Doelgroep

Koers is geen concept specifiek voor leerlingen met bijzondere zorg, met bijzondere talenten of aanleg, met bijzonder veel zelfdiscipline, etc. Het is een concept voor elke leerling van de onderbouw. Al wordt er wel gestreefd naar een gelijkmatige verdeling van jongens en meisjes en van leerlingen mavo, havo en atheneum. Het advies van de basisschool is hierin leidend. Indien we dat nodig achten, vindt er een gesprek plaats met jou en je ouders. Ben jij er klaar voor?