Passend onderwijs

Door de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen een zogenaamde zorgplicht. Het begrip zorgplicht wordt gebruikt om aan te geven dat een samenwerkingsverband verantwoordelijk is voor het bieden van een zo passend mogelijke plek binnen het onderwijs in de regio. Samen met ouders zoeken we een passende plek. Die plek kan bij ons op school zijn of, als onze school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In ons schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden. Het personeel van onze school en de ouders van onze leerlingen hebben hierop adviesrecht via de medezeggenschapsraad van de school.


Samenwerkingsverband

Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Het College is aangesloten bij het samenwerkingsverband (speciaal) voortgezet onderwijs Weert en omstreken onder nummer 31.03. Het samenwerkingsverband is bereikbaar via T. 06 218 19 868. Bekijk hier het schoolondersteuningsprofiel van Het College Weert/KOERS.

Als u vragen heeft over wat de invoering van passend onderwijs voor uw kind betekent, kunt u terecht bij het Intern Ondersteunings Team van onze school: T. (0495) 657740 of via mail: l.vondenhoff@lvo-weert.nl. Ook kunt u meer informatie vinden op www.balansdigitaal.nl/onderwijs, op de website van Ouders & Onderwijs:  www.oudersonderwijs.nl en op www.passendonderwijsenouders.nl.

Het informatiepunt van Ouders & Onderwijs is bereikbaar op telefoonnummer 0800-6050101 of per mail vraag@oudersonderwijs.nl of via de website.

Animatie-passend-onderwijs_300DPI-e1431090205305.jpg