Passend onderwijs

Door de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen een zogenaamde zorgplicht. Het begrip zorgplicht wordt gebruikt om aan te geven dat een samenwerkingsverband ervoor verantwoordelijk is dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft en die zich bij een school aanmeldt, een passende plek in het onderwijs krijgt. Dit doen we samen met de ouders. Die plek kan bij ons op school zijn of, als onze school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In ons schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden. Het personeel van onze school en de ouders van onze leerlingen hebben hierop adviesrecht via de medezeggenschapsraad van de school.

In ons schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden. Met vragen over het SOP kunt u terecht bij ons Intern Ondersteuningsteam.

SchoolondersteuningsprofielSamenwerkingsverband

Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de ondersteuning van leerlingen en de bekostiging daarvan. Het College is aangesloten bij het samenwerkingsverband (speciaal) voortgezet onderwijs Weert en omstreken onder nummer 31.03. Het samenwerkingsverband is bereikbaar via T. 06 21 6951 02. Bovendien is alle informatie voor ouders in de regio Weert en Cranendonck te vinden op de website van het samenwerkingsverband.

Als u vragen heeft over wat passend onderwijs voor uw kind betekent, kunt u terecht bij het intern ondersteuningsteam van onze school: tel. (0495) 65 77 40 of via mail: l.bol@stichtinglvo.nl en s.engbersen@stichtinglvo.nl. U kunt ook terecht bij het Ouder & Jeugd Steunpunt van het Samenwerkingsverband als u vragen heeft over passend onderwijs of als u steun nodig heeft in uw zoektocht naar passend onderwijs: https://swvpo3103.nl/voor-ouders.

Meer informatie over passend onderwijs is bovendien te vinden op www.balansdigitaal.nl/onderwijs en op de website van Ouders & Onderwijs: www.oudersenonderwijs.nl. U kunt een vraag stellen aan het adviespunt van Ouders & Onderwijs door te bellen of Whatsappen naar 088-6050101 of per email: vraag@oudersenonderwijs.nl of via de website.


passendonderwijs.jpg