Profielkeuze

De leerlingen zetten hun eerste stappen richting beroepskeuze in het tweede of derde leerjaar, afhankelijk van het niveau. De leerlingen worden primair door de coaches begeleid bij hun profielkeuze en studiekeuze. De decanen ondersteunen de coaches daarbij en adviseren waar nodig.


Mavo

Leerlingen die na het tweede leerjaar doorstromen naar mavo 3 maken aan het einde van leerjaar 2 hun profielkeuze voor leerjaar 3 en 4. Ze hebben daarbij de keuze uit één van de volgende profielen:

  • Economie & Ondernemen
  • Care & Wellness
  • Technologie & Productontwikkeling
  • Multimedia & Design


Havo en vwo

Voor de leerlingen die doorstromen naar havo of vwo staat het derde leerjaar voor een groot deel in het teken van de profielkeuze. Uiteindelijk maken de leerlingen na het derde jaar een keuze voor één van onderstaande profielen:

  • Natuur & Techniek
  • Natuur & Gezondheid
  • Economie & Maatschappij
  • Cultuur & Maatschappij


Naast het profiel kiezen de leerlingen één profielkeuzevak en één examenkeuzevak. Dit aanbod verschilt per school en soms kunnen vakken alleen worden aangeboden als er voldoende aanmeldingen voor zijn. In sommige gevallen betekent de keuze voor een bepaald keuzevak dat feitelijk twee profielen gevolgd worden. Op het diploma worden dan beide profielen vermeld.

Profielkeuze