Dyslexie


Dyslectici hebben, ook als zij extra hulp krijgen, moeite met foutloos en vlot leren lezen en spellen. Ook hebben zij moeite met het leren lezen en spellen in de moderne vreemde talen. Als er sprake is van dyslexie, dan is hulp van buiten en blijvende aandacht binnen de school noodzakelijk.

Om leerlingen met dyslexie zo snel mogelijk te herkennen, worden alle nieuwe leerlingen in de eerste maanden van het nieuwe schooljaar gescreend met behulp van het programma ‘muiswerk’. Deze test geeft aan of er bij een leerling kenmerken van dyslexie zijn.


Leerlingen komen op de dyslexielijst als ze:

  • Beschikken over een (definitieve of tijdelijke) dyslexieverklaring
  • Op de wachtlijst staan voor psychologisch onderzoek
  • Om andere redenen recht hebben op de faciliteiten


Compenserende maatregelen zijn:

  • Vergroting van de toetsen
  • Extra tijd voor toetsen
  • Een apart dyslexielokaal tijdens de toetsweken

Om alles in goede banen te leiden, beschikken beide vestigingen over een dyslexiecoördinator en een algemeen dyslexieprotocol.

 

Dyslexiecoördinator Het College Weert: mevrouw Paulussen (i.paulussen@stichtinglvo.nl),