Dag- en weekindeling


Weekindeling

Via onderstaande link is de weekindeling te raadplegen:

Dagindeling

Een dag bij Koers is als volgt ingedeeld:

8.15 uur   Briefing docententeam

8.30 uur   Coachgesprekken (2x15 minuten op afspraak)

9.00 uur   Dagstart leerlingen in basisgroepen

9.25 uur   Lesactiviteiten afgewisseld met werktijd

10.25 uur   Korte pauze

10.45 uur   Lesactiviteiten afgewisseld met werktijd

11.45 uur   Grote pauze

12.25 uur   Lesactiviteiten afgewisseld met werktijd

13.25 uur   Korte pauze

13.35 uur   Lesactiviteiten afgewisseld met werktijd

14.35 uur   Dagafsluiting

14.55 uur   Einde lesdag

15.00 uur   Coachgesprekken (2x15 minuten op afspraak)