Dag- en weekindeling

Een dag bij Koers (schooljaar 2018-2019) is als volgt ingedeeld:

8.15 uur Briefing docententeam

8.30 uur Coachgesprekken (2x15 minuten op afspraak)

9.00 uur Dagstart leerlingen in basisgroepen

9.25 uur Lesactiviteiten afgewisseld met werktijd

10.15 uur Korte pauze

10.30 uur Lesactiviteiten afgewisseld met werktijd

11.45 uur Grote pauze

12.20 uur Lesactiviteiten afgewisseld met werktijd

13.35 uur Korte pauze

13.50 uur Lesactiviteiten afgewisseld met werktijd

14.45 uur Dagafsluiting, reflectie op de dag

14.55 uur Einde lesdag

15.00 uur Coachgesprekken (2x15 minuten op afspraak)

15.30 uur Debriefing docententeam 

 

 

Via onderstaande link is de weekindeling te raadplegen:

Weekindeling week 3 & 4