Aanmeldprocedure

Om de kwaliteit binnen Koers te kunnen borgen, hebben we ervoor gekozen voorlopig (in ieder geval komend schooljaar) niet verder te groeien. Voor schooljaar 2024-2025 wordt er een maximum aantal leerlingen toegelaten tot het Koers onderwijs. Het aantal leerlingen dat instroomt zal gelijk zijn aan het aantal leerlingen dat uitstroomt. 


Intake

Voordat je start bij Koers hebben we een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek kijken we naar onderstaande gegevens:

  • Advies van de basisschool. Dit dient minimaal een enkelvoudig mavo-advies te zijn.
  • Niveau begrijpend lezen. Dit dient, afhankelijk van het schooladvies, op voldoende niveau te zijn.
  • Vaardigheden voor plannen en studievaardigheden. Deze dienen volgens het onderwijskundig rapport voldoende aanwezig te zijn of in ieder geval in potentie aanwezig te zijn.
  • Competenties. De leerling toont aan dat hij initiatiefrijk is en bereidheid toont tot samenwerking. Vanzelfsprekend is de leerling in staat zelfstandig te werken.


Motivatiebrief

De leerlingen die zich aanmelden voor Koers wordt gevraagd een motivatiebrief te schrijven. We vragen aan de leerlingen om zichzelf aan de hand van enkele vragen zo goed en eerlijk mogelijk te beschrijven. Waar ben je goed in? Wat wil je nog graag leren? Daarnaast vragen we aan de ouders om in ongeveer hetzelfde format dezelfde vragen in te vullen over hun kind. Op deze manier krijgen wij een beeld van de leerling. In het kennismakingsgesprek gaan we hier dieper op in. De leerkrachten groep 8 wordt gevraagd hun analyse in het onderwijskundig rapport te zetten. De leerkracht kan met argumenten aangeven waarom de leermethode van Koers geschikt is voor deze leerling.

Het indienen van de motivatie gebeurt via een digitaal formulier (beschikbaar van maandag 25 maart 9:00 uur t/m vrijdag 29 maart 12:00 uur). Dit formulier bestaat uit twee delen:

  • Het eerste deel is in te vullen door de leerling.
  • Het tweede deel is in te vullen door de ouder(s)/verzorger(s).

Om het formulier in alle rust goed in te kunnen vullen, raden we je aan eerst bijgevoegd Word document te vullen. Zodra het document gereed is, kun je de antwoorden knippen en plakken in het online formulier. 

Online motivatiebriefGesprekken en uitslag

In de daarop volgende weken worden de gesprekken ingepland en hoor je of je bent toegelaten tot Koers.

 

Alternatieve plaatsing

Als er geen plaatsing is bij Koers, dan word je in het reguliere onderwijs geplaatst op een van de locaties van LVO Weert (niveau bepaalt de locatie).