Aanmeldprocedure

Voor schooljaar 2024-2025 wordt er geen maximum gesteld aan het aantal leerlingen dat toegelaten wordt tot het Koers onderwijs. 


Intake

Voordat je start bij Koers hebben we een kennismakingsgesprek. We vinden het belangrijk leerlingen en ouders beter te leren kennen en te zorgen voor een prettige overgang naar het middelbaar onderwijs. Tijdens het kennismakingsgesprek kijken we bovendien samen naar:

  • Jouw interesses en motivatie voor Koers.
  • Advies van de basisschool. Dit dient minimaal een enkelvoudig mavo-advies te zijn.
  • Vaardigheden voor plannen en studievaardigheden. 
  • Executieve vaardigheden. Bereidheid tot samenwerking en zelfstandig werken. 


Motivatiebrief

De leerlingen die zich aanmelden voor Koers wordt gevraagd een motivatiebrief te schrijven. We vragen aan de leerlingen om zichzelf aan de hand van enkele vragen zo goed en eerlijk mogelijk te beschrijven. Waar ben je goed in? Wat wil je nog graag leren? Daarnaast vragen we aan de ouders om in ongeveer hetzelfde format dezelfde vragen in te vullen over hun kind. Op deze manier krijgen wij een beeld van de leerling. In het kennismakingsgesprek gaan we hier dieper op in. De leerkrachten groep 8 wordt gevraagd hun analyse in het onderwijskundig rapport te zetten. De leerkracht kan met argumenten aangeven waarom de leermethode van Koers geschikt is voor deze leerling.

Het indienen van de motivatie gebeurt via een digitaal formulier (beschikbaar van maandag 25 maart 9:00 uur t/m vrijdag 29 maart 23:59 uur). Dit formulier bestaat uit twee delen:

  • Het eerste deel is in te vullen door de leerling.
  • Het tweede deel is in te vullen door de ouder(s)/verzorger(s).

Om het formulier in alle rust goed in te kunnen vullen, raden we je aan eerst bijgevoegd Word document te vullen. Zodra het document gereed is, kun je de antwoorden knippen en plakken in het online formulier. 

Online motivatiebriefGesprekken en uitslag

In de weken na 29 maart worden de gesprekken ingepland en hoor je of je bent toegelaten tot Koers.

 

Alternatieve plaatsing

Als er om welke reden dan ook geen plaatsing is bij Koers, dan word je in het reguliere onderwijs geplaatst op een van de locaties van LVO Weert (niveau bepaalt de locatie).