Aanmeldprocedure

Koers is de laatste jaren enorm gegroeid. Om ook de komende jaren de kwaliteit binnen Koers te kunnen borgen, hebben we ervoor gekozen voorlopig (in ieder geval komend schooljaar) niet verder te groeien. Voor schooljaar 2021-2022 wordt er een maximum aantal leerlingen toegelaten tot het Koers onderwijs. Het aantal leerlingen dat instroomt zal gelijk zijn aan het aantal leerlingen dat uitstroomt.


Criteria

In het aannameproces voor Koers wordt gekeken naar de volgende criteria:

  • Advies van de basisschool. Dit dient minimaal een enkelvoudig mavo-advies te zijn.
  • Niveau begrijpend lezen. Dit dient, afhankelijk van het schooladvies, op voldoende niveau te zijn.
  • Vaardigheden voor plannen en studievaardigheden.  Deze dienen volgens het onderwijskundig rapport voldoende aanwezig te zijn.
  • Competenties. De leerling toont aan dat hij initiatiefrijk is en bereidheid toont tot samenwerking. Vanzelfsprekend is de leerling in staat zelfstandig te werken.

In het aannameproces wordt bovendien gekeken naar:

  • Een evenredige verdeling van jongens en meisjes.
  • Een evenredige verdeling van de niveaus.
  • Een stabiele sociaal emotionele samenstelling van de groep leerlingen.Motivatiebrief

De leerlingen die zich aanmelden voor Koers wordt gevraagd een motivatiebrief te schrijven. We vragen aan de leerlingen om zichzelf aan de hand van enkele vragen zo goed en eerlijk mogelijk te beschrijven. Waar ben je goed in? Wat wil je nog graag leren? Daarnaast vragen we aan de ouders om in ongeveer hetzelfde format dezelfde vragen in te vullen over hun kind. Op deze manier krijgen wij een beeld van de leerling. In het kennismakingsgesprek (fysiek of digitaal, afhankelijk van de corona-richtlijnen) gaan we hier dieper op in. De leerkrachten groep 8 wordt gevraagd hun analyse in het onderwijskundig rapport te zetten. De leerkracht kan met argumenten aangeven waarom de leermethode van Koers geschikt is voor deze leerling.

Het indienen van de motivatie gebeurt via een digitaal formulier. Dit formulier bestaat uit twee delen:

  • Het eerste deel is in te vullen door de leerling.
  • Het tweede deel is in te vullen door de ouder(s)/verzorger(s).

We adviseren om met behulp van het bijgevoegde Word-document de vragen op uw gemak voor te bereiden en uit te typen. U kunt de getypte teksten daarna in het digitale formulier plakken.

Het formulier is te vinden middels deze link.

 

Gesprekken en uitslag

In de week van 22 maart 2021 worden de kennismakingsgesprekken gevoerd en in de week van 29 maart 2021 wordt gecommuniceerd over de uitslag.

 

Alternatieve plaatsing

De beslissing over het al dan niet toelaten tot Koers is een bindende beslissing van LVO Weert. De leerlingen die niet worden toegelaten tot het Koers onderwijs, worden geplaatst op het reguliere onderwijs. Het advies van de basisschool is hierbij leidend.