Uitval? Nee, werktijd!

14 oktober 2021
Terug

Ook bij Koers komt het helaas wel eens voor dat een docent wegens ziekte of scholing niet aanwezig kan zijn. Uiteraard proberen we dit tot een minimum te beperken.

Hoe gaan we bij Koers dan om met het niet aanwezig kunnen zijn van een docent? Wij spreken bij Koers dan niet van 'uitval' van de les. Wij zijn van mening dat de leerling op dat moment altijd kan werken aan de eigen planning om de leerdoelen te bereiken.

Iedere ochtend komt het docententeam om 0815 uur bij elkaar om de organisatie van de dag door te nemen. Bij afwezigheid van een docent wordt gekeken naar het samenvoegen van klassen, het inzetten van onderwijsassistent voor begeleiden van extra werktijd of het ruilen van klassen en docenten om toch te zorgen voor een docent voor de groep.

We trachten de leerlingen altijd op school te houden in het Koers domein. Bij afwezigheid van een docent op het 4e blok, besluiten we wel eens om de leerlingen de werktijd thuis te laten volgen.

Bent u op de hoogte hoe we, ook bij het niet aanwezig zijn van een docent, de kwaliteit bij Koers op niveau willen houden.