Parkeerbeleid/brengen en halen

11 oktober 2021
Terug

Graag willen wij alle ouders/verzorgers er op wijzen dat het niet is toegestaan om te stoppen en/of parkeren bij de parkeerplaatsen van de school. Dit leidt dagelijks nog tot onveilige en ongewenste situaties. Er geldt hier een algeheel stopverbod.

Wij willen alle ouders/verzorgers dan ook vriendelijk doch dringend verzoeken om gebruik te maken van de kiss and ride-parkeerplaats bij de hockeyvelden. Stadstoezicht controleert extra op het naleven van het stop- en parkeerverbod.

Door het parkeerbeleid rondom de school te respecteren, werken we samen aan een veilige schoolomgeving. Wij rekenen op uw medewerking!