Inspraak

In de zoektocht naar een evenwicht tussen traditie en vernieuwing is het belangrijk om voortdurend intensief overleg te voeren met alle partijen. Het College en de Philips van Horne kennen voor Koers een aantal overlegorganen die het mogelijk maken de diverse partijen bij het onderwijs te betrekken en plannen aan de wensen van deze partijen te toetsen.