Zelftesten beschikbaar voor nieuwe leerlingen

15 juli 2021
Terug

Graag willen we ook onze nieuwe brugklasleerlingen de mogelijkheid bieden om zichzelf preventief en risicogericht te kunnen testen op het coronavirus. Daarom stellen we aan alle aanstaande brugklassers vier testen per persoon beschikbaar voor preventief testen in de vakantie. Deze testen kunnen op woensdag 21 en donderdag 22 juli vanaf 15:00 uur worden opgehaald bij het Front Office.

Tijdens het ophalen van de boeken in de laatste week van de vakantie, krijgen deze leerlingen nogmaals twee testen aangeboden om te kunnen testen voor de terugkeer naar school.