Nieuws

Vervolg: Theatervoorstelling Playback

9 juni 2021
Terug

Vervolg: deze week hebben medewerkers van Centrum Jeugd en Gezin in de leerjaren 1 en 2 nagepraat met de leerlingen over de theatervoorstelling die ze onlangs samen bekeken hebben. Op deze manier staan we nogmaals samen stil bij een veilige sfeer en leefomgeving op school. Ook komend schooljaar blijven we uiteraard aandacht besteden aan dit thema binnen ons Koers onderwijs.

Binnen het Koers onderwijs vinden we het, naast het feit dat leerlingen zaken leren over de vakken, ook belangrijk dat we ze in aanraking laten komen met maatschappelijke onderwerpen, zoals vriendschappen, groepsdruk, pesten en de invloed van sociale media hierop. 

Volgende week dinsdag 25 en woensdag 26 mei wordt hier op een laagdrempelige manier aandacht aan besteed door middel van een toneelopvoering. Dit wordt uitgevoerd door acteurs van TG Playback (https://www.tgplayback.nl/aanbod/voorstelling-of-product/jongerenvoorstelling-like).

Meer info vindt u hier.