Nieuws

Reminder: ouder- en leerlingtevredenheids-enquête

8 april 2021
Terug

Onlangs informeerden wij jullie al over de ouder- en leerlingtevredenheidsenquêtes. Alle leerlingen en ouders hebben inmiddels een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek ontvangen op het bij ons bekende e-mailadres.

Het doel van deze terugkerende evaluatie is dat we onze kwaliteit meten en zo nodig verbeteren. Het is dan ook van het grootste belang dat zoveel mogelijk leerlingen en ouders/verzorgers aan het onderzoek deelnemen. Wij willen iedereen die de vragenlijst nog niet heeft ingevuld daarom vragen om dit alsnog te doen. We zijn benieuwd welke aspecten jullie als positief ervaren. Daarnaast zijn er wellicht zaken waar jullie als leerling of ouder/verzorger tegenaan lopen. Dit onderzoek maakt duidelijk aan welke knelpunten wij eerst en vooral aandacht moeten besteden. Wij hopen op jullie medewerking te mogen rekenen!

De vragenlijst staat open tot 30 april a.s. Het invullen is geheel anoniem. Alvast bedankt voor jullie medewerking!


E-mailadressen

De enquêtes zijn verstuurd naar de eerste ouder die in Somtoday vermeld staat. Mocht u geen enquête in uw mailbox ontvangen hebben, dan kan het zijn dat uw e-mailadres als tweede vermeld staat of dat uw e-mailadres in Somtoday niet correct is. U kunt dit zelf checken en wijzigen. Helaas is het niet mogelijk de enquête alsnog te verzenden. Uiteraard kunt u er dan wel vanuit gaan geen toekomstige berichten vanuit Somtoday meer te missen. Het kan ook zijn dat deze mail bij de ongewenste e-mail terechtgekomen is. U kunt deze mail zoeken met als trefwoord ‘Kwaliteitscholen’.