Profielkeuze voorlichting mavo 3 en havo 4

3 december 2021
Terug

Binnenkort krijgen de leerlingen die de overstap naar mavo 3 en havo 4 Philips van Horne maken, voorlichting over de profielkeuze.

Deze voorlichting wordt gegeven door de decaan van de Philips van Horne, mevr. Ten Haken.

Voorlichting havo 4 is op woensdag 15 december van 0900 - 0930 uur in de Collegezaal op Het College.
Voor profielkeuzeformulier klik hier.

Voorlichting mavo 3 is op donderdag 16 december van 0900 - 0930 uur in de Collegezaal op Het College.
Voor profielkeuzeformulier klik hier.

Voorlichting ouders

De voorlichting mavo 3 voor de ouders wordt gegeven op donderdag 20 januari in de avond. Blokkeer deze datum alvast.

De voorlichting havo 4 voor de ouders wordt in dezelfde periode georganiseerd. De definitieve datum is door de Philips van Horne nog niet doorgegeven.