Presentaties profielvoorlichting

16 december 2021
Terug

Leerlingen die na dit schooljaar naar m3, h4 of v4 gaan, gaan binnenkort de (voorlopige) profielkeuze maken. 

In het begin van het schooljaar hebben de leeringen die doorstromen naar v4 en hun ouders de presentatie over de profielen in v4 gehad.
Deze week hebben de leerlingen die doorstromen naar m3 en h4 voorlichting gekregen van de decaan van de Philips van Horne. De ouders van deze leerlingen krijgen snel na de Kerstvakantie, op initiatief van de Philips van Horne, voorlichting over de profielen.

De decaan van de Philips heeft tijdens de voorlichting voor m3 geen presentatie gegeven, maar samen met de leerlingen het keuzeformulier doorgenomen. Zoals gezegd krijgen de ouders snel na de Kerstvakantie voorlichting over de keuzes die gemaakt kunnen worden.

De profielkeuzeformulieren en de presentaties zijn in te zien door hier te klikken en dan naar beneden te scrollen.

De definitieve profielkeuze dient uiterlijk 25 februari gemaakt te zijn. We vragen de leerlingen om hun voorlopige profielkeuze in de tweede week na de Kerstvakantie te bespreken met hun coach. We vragen u om in de Kerstvakantie de profielkeuze thuis al een keer met uw zoon / dochter door te nemen.