Lockdown

Lockdown

De regering heeft vanavond een harde lockdown aangekondigd om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen.
Vrije dag 18 december

Vrije dag 18 december

Nog één week en dan is het Kerstvakantie. De Kerstvakantie begint voor de leerlingen al op vrijdag 18 december. Dit is voor alle l...
Leerling-oudergesprek

Leerling-oudergesprek

Deze week en volgende week staan leerling - ouder - coach gesprekken gepland. De coach zal hierover met u contact opnemen.
Kerstactiviteit

Kerstactiviteit

Op donderdag 17 december zal tijdens het 3e en 4e blok voor de leerlingen van Koers een Kerstactiviteit worden georganiseerd.
Fotostrip Nederlands

Fotostrip Nederlands

Delen van goede en leuke resultaten is belangrijk. Zie dit bericht! Wij zijn: Kris Nijs (13), Fer Peeters (14) en Mats Ambaum (13...
Verkort lesrooster

Verkort lesrooster

Op dinsdag 8 t/m donderdag 10 december 2020 volgen de leerlingen een verkort lesrooster. Zij zijn die dag om 13:55 uur klaar. Het ...
Mondkapjesplicht

Mondkapjesplicht

Per 1 december is het dragen van een mondkapje landelijk verplicht. 
Beoordelen opdrachten

Beoordelen opdrachten

Binnen Koers kunnen leerlingen op verschillende niveaus aan vakken werken. Dit maakt het soms lastig om uiteindelijk een goed eend...
Film en vragenlijst preventie alcohol, roken, gamen en drugs

Film en vragenlijst preventie alcohol, roken, gamen en drugs

Jongeren maken meer en sneller emotionele keuzes. Ze zijn minder goed in staat om hun gedrag te controleren en gevoelig voor hun s...
Lezing oud-docent over Slavernij

Lezing oud-docent over Slavernij

Op 10 december krijgen de leerlingen van leerjaar 2  van oud-docent Bér Peeters een lezing over Slavernij en de afschaffing hierva...
Verlenging predicaat Begaafdsheids-profielschool

Verlenging predicaat Begaafdsheids-profielschool

Het College mag zich ook de komende vier jaren officieel Begaafdheidsprofielschool (BPS) noemen! De school voldoet aan de basiseis...
Start Sterk Techniek Onderwijsproject in sub regio Weert e.o.

Start Sterk Techniek Onderwijsproject in sub regio Weert e.o.

Op dinsdag 27 oktober jl. zijn 25 vertegenwoordigers van vijf verschillende vmbo-scholen in werkgroepen gestart met speerpunt 3 va...
Roosterzaken

Roosterzaken

Komende week vindt op maandag de scholing 'Leren leren' voor leerjaar 2 plaats. Tijd en lokaal is terug te vinden in het rooster. ...
Klankbordavond 9 november

Klankbordavond 9 november

Afgelopen maandagavond 9 november heeft de eerste (digitale) klankbordavond plaatsgevonden. Op informele wijze is door enkele doce...
Voorlichting profiel- en sectorkeuze

Voorlichting profiel- en sectorkeuze

Leerlingen die na dit schooljaar de overstap maken naar mavo 3, havo 4 of vwo 4 zullen een sector (mavo) of profiel (havo-vwo) moe...