45-minutenrooster

45-minutenrooster

In het kader van de ontwikkeltijd voor docenten volgen de leerlingen van maandag 8 t/m donderdag 11 november 2021 een verkort lesr...
Klankbordavond Koers

Klankbordavond Koers

Maandag 22 november 2021 is er weer een ouderklankbordavond voor Koers. De bijeenkomsten vinden in principe fysiek op school plaat...
Profielvoorlichting mavo 3 en havo 4

Profielvoorlichting mavo 3 en havo 4

Binnenkort zullen door de collega's van de Philips van Horne voorlichtingen gegeven worden voor leerlingen die na dit schooljaar n...
Leerling - ouder - coach gesprekken

Leerling - ouder - coach gesprekken

In de periode tussen de herfstvakantie en de Kerstvakantie worden de eerste LOC gesprekken gevoerd waarin ook de jaardoelen die de...
Fijne vakantie

Fijne vakantie

Het Koers team wenst alle leerlingen en hun ouders een hele fijne herfstvakantie toe!
Ouder inlog portal

Ouder inlog portal

Deze week hebben de ouders van leerlingen uit leerjaar 1 en 2 een mail ontvangen vanuit Kunskapskolan met inloggegevens. De ouder...
Uitval? Nee, werktijd!

Uitval? Nee, werktijd!

Ook bij Koers komt het helaas wel eens voor dat een docent wegens ziekte of scholing niet aanwezig kan zijn. Uiteraard proberen we...
Cito meting Koers leerjaar 1

Cito meting Koers leerjaar 1

Maandag 18 en dinsdag 19 oktober vindt de Cito 0 meting plaats voor de leerlingen van Koers leerjaar 1.
Parkeerbeleid/brengen en halen

Parkeerbeleid/brengen en halen

Graag willen wij alle ouders/verzorgers er op wijzen dat het niet is toegestaan om te stoppen en/of parkeren bij de parkeerplaatse...
Compliment: betrokkenheid leerlingen

Compliment: betrokkenheid leerlingen

De laatste weken komen leerlingen regelmatig naar de medewerkers van Koers toe om hun ideeën / meningen over het onderwijs te dele...
Rooster: wijzgingen

Rooster: wijzgingen

Volgende week dinsdag 12 oktober werken we met een verkort rooster. Daarnaast zijn de begin- en eindtijd van blok 2 aangepast. Dit...
Presentaties algemene ouderavond

Presentaties algemene ouderavond

Donderdag 30 september heeft de algemene ouderavond Koers plaatsgevonden. Tijdens deze avond zijn enkele presentaties gegeven.
Activiteit Kleur Bekennen leerjaar 1 op 22 oktober

Activiteit Kleur Bekennen leerjaar 1 op 22 oktober

De leerlingen van leerjaar 1 zullen op vrijdag 22 oktober deelnemen aan een workshop 'Kleur bekennen'. Tijdens deze dag zullen de ...
Richtlijn corona beschikbaar

Richtlijn corona beschikbaar

Het bestaande coronaprotocol voor scholen is vanaf 25 september vervangen door een richtlijn. Er gelden dan – met uitzondering van...
Afspraken afstandsonderwijs

Afspraken afstandsonderwijs

De afgelopen week ontvingen we vragen van leerlingen die bijvoorbeeld een dag ziek zijn en graag afstandsonderwijs volgen. Hoewel ...