Oproep voor MR-leden

16 juni 2022
Terug

Via de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het schoolbeleid. We praten mee over verschillende onderwerpen en voor bepaalde onderwerpen moet de school instemming of advies vragen aan de MR voordat er een besluit genomen wordt. Daarmee is de MR een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op de school. De MR bestaat uit zes medewerkers, drie leerlingen en drie ouders.

Namens de oudergeleding heeft Miranda van Cranenbroek de afgelopen periode zitting genomen in de MR. Haar termijn loopt nu af en zij is niet herverkiesbaar. We danken Miranda voor haar inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren.

We zijn dus op zoek naar een nieuwe ouder voor de MR. In principe kan iedere ouder zich verkiesbaar stellen voor de MR, dus wij willen door middel van dit bericht inventariseren of er ouders zijn die zich kandidaat willen stellen. Indien er meerdere ouders zich kandidaat stellen, dan zullen we begin september verkiezingen organiseren.

We kunnen ons voorstellen dat u wat meer achtergrondinformatie wilt hebben over wat de MR inhoudt. U kunt dan contact opnemen met Jolanda Peters (06-10012820). Indien u zich kandidaat wilt stellen, dan ontvangen wij uw reactie graag uiterlijk 31 augustus a.s. via j.hangx@stichtinglvo.nl.