Nieuwsbrief MR

4 juli 2024
Terug

De Medezeggenschapsraad van Het College en BRAVO! College informeert leerlingen, ouders en medewerkers via een nieuwsbrief over de onderwerpen die in hun vergaderingen aan de orde zijn gekomen. De nieuwsbrief is hier in te zien. In deze uitgave onder andere aandacht voor de vrijwillige ouderbijdrage 2024-2025 en de aanscherping telefoonbeleid.