Nieuwsbrief MR

21 juli 2022
Terug

De Medezeggenschapsraad van Het College informeert leerlingen, ouders en medewerkers via een nieuwsbrief over de onderwerpen die in hun vergaderingen aan de orde zijn gekomen. De nieuwsbrief is hier in te zien. In deze uitgave onder andere aandacht voor de steunlessen/RT-lessen schooljaar 2022-2023 en de benoeming teamleider BRAVO! College.