Motivatiebrief Koers

10 februari 2020
Terug

Zoals in eerdere communicatie is aangegeven, zal een motivatiebrief onderdeel uitmaken van de aanname bij Koers voor schooljaar 2020-2021. Deze brief zal uiterlijk maandag 16 maart 12.00 uur in ons bezit moeten zijn. In eerste instantie is aangegeven dat deze brief gestuurd diende te worden naar info@koersweert.nl. De werkwijze zal echter iets anders zijn. Daarover later meer.


Gesprekken en uitslag

In de week van 23 maart worden de kennismakingsgesprekken gevoerd en in de week van 30 maart wordt gecommuniceerd over de uitslag.


Opbrengst

We vragen aan de leerlingen om zichzelf aan de hand van enkele vragen zo goed en eerlijk mogelijk te beschrijven. Waar ben je goed in? Wat wil je nog graag leren? Daarnaast vragen we aan de ouders om in ongeveer hetzelfde format dezelfde vragen in te vullen over hun kind. Op deze manier krijgen wij een beeld van de leerling. In het kennismakingsgesprek gaan we hier dieper op in.

De leerkrachten groep 8 wordt gevraagd hun analyse in het onderwijskundig rapport te zetten. De leerkracht kan met argumenten aangeven waarom de leermethode van Koers geschikt is voor deze leerling.


Werkwijze

Het indienen van de motivatie zal via een digitaal formulier gebeuren. Dit formulier bestaat uit twee delen:

  • Het eerste deel is in te vullen door de leerling.
  • Het tweede deel is in te vullen door de ouder(s)/verzorger(s).

We adviseren om met behulp van het bijgevoegde Word-document de vragen op uw gemak voor te bereiden en uit te typen. U kunt de getypte teksten daarna in het digitale formulier plakken.

Het formulier is te vinden middels deze link.


Vragen 

Mochten vragen zijn, dan kunt u contact opnemen middels info@koersweert.nl.