Nieuws

Klankbordavond Koers

22 maart 2021
Terug

Maandag 29 maart 2021 is er weer een ouderklankbordavond voor Koers. De bijeenkomsten vinden online plaatsvinden. Enkele ouders hebben zich al aangemeld en inmiddels de link ontvangen.

Mocht u ook nog belangstelling hebben om aan deze bijeenkomst deel te nemen? Dan bent u van harte welkom! Mail daarvoor per ommegaande naar f.stals@stichtinglvo.nl.

De bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt tot 20.30 uur. 

Het doel van deze klankbordavond is om op informele en eerlijke wijze het Koers onderwijs te bespreken.
De lijn tussen kind en school en kind en ouder is voor ons duidelijk. De lijn tussen school en ouder kan in onze ogen zichtbaarder worden. Hoe zouden we dat samen kunnen realiseren?