Klankbordavond 9 november

12 november 2020
Terug

Afgelopen maandagavond 9 november heeft de eerste (digitale) klankbordavond plaatsgevonden. Op informele wijze is door enkele docenten van het Koers team met drie ouders gesproken over verschillende zaken.

Er is onder andere gesproken over onderstaande stellingen:
1. Een ouder kan het kind pas helpen als deze volledig op de hoogte is van de inhoudelijke opdrachten etc van het kind

2. Ik heb vertrouwen in de overstap van mijn kind naar het reguliere onderwijs

Daarnaast is gesproken over het onderwijs in coronatijd en over het belang van een klankbordgroep. 

De lijn ouder-kind en kind-school is duidelijk zichtbaar. De lijn ouder-school kan , naast de contacten die er tussen ouders en coach zijn, breder worden ingezet via de klankbordavonden: op informele en eerlijke wijze het koers onderwijs met elkaar bespreken.

Een klankbordgroep van 8-10 ouders zou wenselijk zijn. Hou de website in de gaten voor de uitnodiging voor de volgende klankbordavond!