Centrum voor Jeugd en Gezin

22 november 2021
Terug

Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin worden er in de maand december diverse cursussen en webinars aangeboden, zoals de workshop ‘ruzie en agressie’ op dinsdag 7 december. Het CJG biedt maandelijks een tip van de maand aan. Het onderwerp is deze keer ‘Risicogedrag’. Deze tips staan maandelijks op de website van het CJG met een doorlink naar meer informatie over dit onderwerp (www.cjgml.nl).


Maak het verschil voor een kind

Daarnaast wijzen wij u graag op het platform www.maakhetverschilvooreenkind.nl. Een website met tips en informatie voor iedereen die regelmatig te maken heeft met jongeren tussen 0 en 23 jaar. Docenten, trainers en vrijwilligers bijvoorbeeld. Maar ook opa’s, oma’s, ooms, tantes en buren. Op de site lees je hoe fijn het is voor kinderen om alleen al hun hart te kunnen luchten. Soms is een beetje aandacht geven al genoeg. Lees hier ook tips hoe dit te doen in coronatijd. En sinds kort is er een e-learning beschikbaar om je kennis te testen. Meer inspiratie vind je ook op de facebookpagina en het Youtube-kanaal En als dat niet voldoende is, vind je op de site de gegevens van alle professionele welzijns- en hulpverleningsorganisaties in de regio. Zo sta je er ook als volwassene nooit alleen voor. Weet dat er een heleboel professionals zijn om bij te springen als het nodig is. Voel je daardoor gesterkt om te zeggen: Ik maak het verschil voor een kind.