Aanmelddagen

18 februari 2019
Terug

Zit uw kind in groep 8 van de basisschool? Dan maakt u dit schooljaar met uw kind een keuze voor een school voor voortgezet onderwijs. Weet u al welke school het wordt? Zoekt u een Topsport Talentschool? Volgt uw kind graag Tweetalig Onderwijs? Of kiest hij of zij misschien voor Koers? Aanmelden op één van de scholen van LVO Weert kan op maandag 11 en dinsdag 12 maart 2019 tussen 19:00 tot 21:00 uur.


LVO Weert

De scholen van LVO Weert bieden een breed onderwijsaanbod met veel onderwijskundige extra’s. Zo is er altijd wel een school die past bij de talenten van uw kind.


Aanmelden

Leerlingen die in het schooljaar 2019-2020 starten met vmbo-basis, vmbo-kader, het Praktijkonderwijs of de zesjarige techniekopleiding kunnen zich aanmelden op Het Kwadrant.

Aanmelden voor mavo (incl. mavo technologieroute), tweejarige brugklas mavo-havo, havo (incl. havo-tto) kan op de Philips van Horne. Aanmelden voor atheneum (incl. atheneum-tto) en gymnasium (incl. gymnasium-tto) op Het College Weert.

Aanmelden op het BRAVO! College Cranendonck kan voor de vierjarige mavo, de eerste twee leerjaren van vmbo-basis, vmbo-kader en atheneum en de eerste drie leerjaren van de havo. Tevens hopen wij u op zeer korte termijn te kunnen berichten dat basis-, kader- en mavoleerlingen zich voor het schooljaar 2019-2020 ook kunnen aanmelden voor de zesjarige techniekopleiding op het BRAVO! College.

Tijdens de aanmeldavonden kunt u uw kind tevens aanmelden voor schoolspecifieke extra’s zoals Sportline, het Technasium of het Tweetalig Onderwijs.


KOERS

Leerlingen kunnen zich ook aanmelden voor KOERS (mavo-havo-atheneum). De aanmelding voor KOERS vindt plaats op Het College. Er geldt geen maximum aan het aantal inschrijvingen meer voor Koers. Alle leerlingen die zich aanmelden, worden ook daadwerkelijk bij KOERS geplaatst.


KOERS- Het Kwadrant

Ook Het Kwadrant biedt voor de BK-leerlingen volgend jaar KOERS aan. Aanmelden voor KOERS-Het Kwadrant kan tijdens de reguliere aanmeldavonden op Het Kwadrant zelf. Het minimale aantal aanmeldingen is 18 leerlingen. Bij te veel kandidaten wordt op basis van loting een keuze gemaakt.


Vakmanschapsroute/zesjarige techniekopleiding BRAVO! College

Het Cranendonckse bedrijfsleven, BRAVO! College, Kr8tig, gemeente Cranendonck, Vocaal en het OCC hebben de handen ineengeslagen. Met het oog op de realisering van een duurzame industrie campus METALOT zijn de voorbereidingen in volle gang voor de ontwikkeling van innovatief techniekonderwijs onder de vlag van het BRAVO! College. Een en ander is nog afhankelijk van interne besluitvorming.

We hopen u op korte termijn te kunnen berichten dat leerlingen van de niveaus basis, kader en mavo zich voor het schooljaar 2019-2020 al kunnen aanmelden voor deze vakmanschapsroute/6-jarige techniekopleiding op het BRAVO! College. 


Benodigde documenten

De leerling wordt geacht zelf bij de aanmelding aanwezig te zijn. Voor het aanmelden zijn de volgende documenten nodig:

  • Een kopie (voor- en achterkant) van een geldig identiteitsbewijs van de leerling.
  • Het BSN-nummer van de leerling.
  • Adviesformulier VO van de basisschool.
  • Het ingevulde aanmeldformulier (bij voorkeur downloaden en thuis invullen).


Aanmeldformulieren

De aanmeldformulieren zijn hier te downloaden:

Downloaden en thuis invullen zorgt voor een snellere doorstroom tijdens het aanmelden. Indien u niet in de gelegenheid bent om het aanmeldformulier thuis uit te printen, dan kunt u het formulier op de aanmeldavond ter plekke invullen. Tevens een vriendelijk verzoek om ook het toestemmingsformulier te tekenen.


Locaties

  • Het Kwadrant - Thornstraat 7, Weert
  • Philips van Horne - Herenstraat 298, Weert
  • Het College Weert en KOERS - Parklaan 1a, Weert
  • BRAVO! College Cranendonck – Jan van Schoonvorststraat 1, Budel


De kennismakingsavonden voor de nieuwe leerlingen zijn op:
maandag 17 en dinsdag 18 juni 2019.