Aangepast telefoonbeleid met ingang van schooljaar 2024-2025

4 juli 2024
Terug

Het schooljaar 2023-2024 was het eerste schooljaar dat scholen opgedragen werd een beleid te maken om telefoons uit de klassen te weren. Op Het College is in eerste instantie gekozen voor een beleid waarbij leerlingen bij aanvang van de les de telefoons in de telefoontassen opborgen. De keuze om de telefoon niet in de klassen te weren, was gebaseerd op het gegeven dat verschillende collega’s met regelmaat de telefoon inzetten in de les.

In de loop van het schooljaar is dit beleid een aantal malen geëvalueerd en zijn de landelijke en regionale ontwikkelingen en ervaringen gevolgd. Dit heeft de school doen besluiten om in het nieuwe schooljaar alsnog het ‘thuis of in de kluis'-beleid in te voeren. Het telefoonverbod wordt tevens uitgebreid met een verbod op alle devices in de aula. Leerlingen die schoolwerk moeten doen tijdens tussenuren, kunnen dat doen op een daarvoor aangewezen plaats (bijvoorbeeld het digibos).

NB Bij aanvang van het schooljaar ontvangen alle leerlingen een ‘Bij de hand’-boekje met daarin de belangrijkste afspraken. Graag willen wij jullie erop wijzen dat hierin nog het oude telefoonbeleid is opgenomen.