Informatie start schooljaar


Beste ouders,

Met het oog op het schooljaar 2022-2023 vinden jullie onderstaand de benodigde informatie. Ouders die behoefte hebben aan extra informatie kunnen vanaf maandag 6 september contact opnemen via het algemene nummer van de school (0495-657740).      

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en hopen dat het schooljaar 2022-2023 voor iedereen een goed jaar wordt. Tot dinsdag 6 september!

Met vriendelijke groet,
namens het personeel van Koers,

Frank Stals, teamleider Koers


Algemene informatie


De documenten onder 'Algemene informatie' zijn voor alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van belang, ongeacht het leerjaar.

 

Informate per leerjaar


Onderstaande documenten zijn belangrijk voor alle leerlingen die komend schooljaar in het betreffende leerjaar zitten:

Leerjaar 1


Leerjaar 2


Leerjaar 3