Uitbreiding fysiek onderwijs op Het College

17 maart 2021
Terug

Voor onze leerlingen is de sociale interactie met de klasgenoten en het contact met de docent op dit moment heel belangrijk. Dit bevordert de motivatie en het sociaal-emotioneel welbevinden van onze leerlingen in het algemeen.

Afgelopen weken zijn we op zoek gegaan naar externe leslocaties en het is ons gelukt om vanaf volgende week meer fysieke lesdagen aan te bieden op school of op een externe leslocatie. Hierdoor kunnen álle leerlingen gefaseerd meer naar school komen (met in achtneming van de 1,5 meter afstand). Meer informatie is te vinden in de brief die dinsdag 16 maart verstuurd is naar alle ouders/verzorgers.