Registratie bezoekers Het College

31 augustus 2020
Terug

Zoals bekend blijft het opstartprotcocol voor de vo-scholen onverkort van kracht. Scholen worden hierin geadviseerd om zo min mogelijk externen (incl. ouders/verzorgers) uit te nodigen op school. Bezoekers van onze school (ouders, leveranciers enz.) dienen zich bovendien volgens protocol te melden bij de receptie en hun gegevens achter te laten voor een eventueel GGD-onderzoek in geval van een coronabesmetting.

Op Het College wordt bijgevoegd RIVM triage formulier gebruikt.