Opstarten schooljaar 2020-2021

20 augustus 2020
Terug

Zoals bekend, gaan de scholen weer volledig open. Dit betekent dat alle leerlingen die geen corona gerelateerde klachten hebben, na de zomervakantie weer naar school komen. Wat dit betekent voor de dagelijkse gang van zaken op onze school, wordt in deze brief toegelicht.