Musicline

Speel je zelf een instrument of zing je graag? Maak je muziek bij een harmonie of een fanfare? Zing je in een koor? Heb je les op de muziekschool of bij een privé-docent? Speel je in een band? Schrijf je je eigen nummers?Kortom, ben jij iemand die veel met muziek bezig is?: Dan is Musicline misschien iets voor jou…!


Musicline
Musicline is bedoeld voor leerlingen van LVO-Weert (leerjaar 1 t/m 3) met een meer dan gemiddeld muzikaal niveau die graag extra tijd willen steken in musiceren, zichzelf op muzikaal gebied verder willen ontplooien en eventueel een vervolgopleiding muziek ambiëren. Musicline laat leerlingen kennis maken met alle aspecten van muziek en de mogelijke vervolgopleidingen. Het is een aanvulling op de muzieklessen bij een muziekschool en/of privé-docent en dient niet ter vervanging hiervan. Musicline bestaat uit een heterogene groep van leerlingen uit leerjaar 1 t/m 3 en biedt differentiatie en maatwerk.

musicline.jpg

 

Programma

Het programma bestaat uit twee lesuren, waarvan 1/3 deel muziektheorie en gehoortraining en 2/3 deel musiceren en componeren. Tijdens de lessen wordt toegewerkt naar de gestelde eisen van een auditie aan een muziekvervolgopleiding. Naast de lessen vinden er diverse activiteiten, workshops en voorstellingen op school en buiten school plaats. Ook worden er op regelmatige basis performancemogelijkheden aangeboden en is er aandacht voor beroepsoriëntatie.

Musicline wordt gecoördineerd door muziekdocenten van LVO Weert en vormgegeven en gedoceerd door muziekdocenten van LVO Weert in samenwerking met studenten van het Conservatorium Maastricht. Studenten die meewerken aan Musicline worden hier speciaal voor geselecteerd. Musicline vindt plaats op de Philips van Horne (Wertastraat 1 te Weert) op maandagmiddag van 15.15u tot 16.45u (tijden onder voorbehoud). Voor deelnemende leerlingen van de andere locaties wordt contact opgenomen met de betreffende teamleider om in overleg mogelijk te maken dat leerlingen tijdig aanwezig kunnen zijn.

Musicline werkt samen met Conservatorium Maastricht en andere MBO & HBO Muziek-vervolgopleidingen. Voor diverse activiteiten en workshops wordt de samenwerking met muziekscholen en verenigingen in de omgeving gezocht. Musicline is een voorportaal van de Vooropleidingen Muziek in de bovenbouw Mavo, Havo en Vwo, de Vooropleiding voor het Conservatorium (VoCo), maar ook andere Vooropleidingen Pop/Rock.Kosten
Musicline vraagt een eigen bijdrage van ouders van €150,- per schooljaar. Uit deze bijdrage worden o.a. de activiteiten, workshops, performancemogelijkheden en excursies betaald.Toelating
Musicline is mogelijk na een auditie. De richtlijnen voor de auditie zijn hier te vinden. De leerlingen worden beoordeeld op basis van muzikaliteit, talent en ontwikkelperspectief betreffende muzikaal gehoor. De beoordeling gebeurt door muziekdocenten van LVO Weert en betrokken partners van de vervolgopleidingen Muziek. Aan het einde van ieder leerjaar vindt er een afsluitend beoordelingsmoment plaats dat tevens dient als auditie voor het opvolgende leerjaar.VoCo Onderbouw
Musicline is een doorontwikkeling van de VoCo onderbouw (vooropleiding voor het Conservatorium) die sinds 2008 bij LVO Weert wordt aangeboden. Waar bij de VoCo de achterliggende gedachte een voorbereidend traject richting het Conservatorium is, biedt Musicline een breder perspectief.


Meer informatie? Neem dan contact op met dhr. Sven Heijman (muziekdocent LVO Weert én coördinator Musicline via musicline@lvo-weert.nl. Bekijk hier tevens de folder Musicline.