Voor groep 8

Binnenkort maak je een keuze voor een school voor voortgezet onderwijs. Weet jij al wat je zoekt? Wil je wellicht KOERS Onderwijs volgen? Met ingang van het schooljaar 2016-2017 huisvest Het College deze vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en vwo. Bij KOERS geef je zelf richting aan en ben je zelf eigenaar van je eigen leerproces. Ben jij iemand die graag de ruimte krijgt om de dingen te doen die je graag wilt doen? Die graag zelf bepaalt op welke manier je over een onderwerp wilt leren? Dan is Koers iets voor jou! 


Voorlichtingactiviteiten

De scholen van LVO Weert organiseren ook in het schooljaar 2019-2020 diverse voorlichtingactiviteiten: 

 
Open Huis

De scholen van LVO Weert organiseren ook dit jaar een Open Huis. Ditmaal wederom op vier avonden in de week van 21 t/m 24 oktober 2019.

Op dinsdag 22 oktober 2019 kunnen leerlingen, ouders en andere belangstellenden ‘sfeer proeven’ op Het College Weert en KOERS en actief deelnemen aan de activiteiten tijdens het Open Huis. Er zal veel aandacht zijn voor de specifieke speerpunten van de school, zoals het Technasium, het Tweetalig Onderwijs, Kunst & Cultuur en de Topsport Talentschool..

Benieuwd naar KOERS?  Onze promotiefilm op deze pagina geeft je een goed beeld van ons onderwijs.


Voorlichtingsavonden en proeflessen
Van 13 t/m 16 januari 2020 staan op alle scholen van LVO Weert de voorlichtingsavonden met proeflessen gepland. Op Het College wordt tijdens de voorlichtingsavond voor groep 8 op dinsdag 14 januari 2020 van 18:30 tot 20:30 uur uitgebreid informatie gegeven over het onderwijsaanbod (leerstromen en speerpunten) en KOERS. Leerlingen kunnen tijdens deze avond deelnemen aan diverse proeflessen. Aanmelden voor de voorlichtingsavond en proeflessen is verplicht. Meer info volgt t.z.t. Ben je benieuwd naar het aanbod per school? Bekijk dan hier het onderwijsaanbod LVO Weert.


Meeloopmiddagen

Op woensdag 12 en woensdag 19 februari 2020 kunnen alle groep 8-leerlingen deelnemen aan de meeloopmiddagen van LVO Weert. Je kunt dan kennismaken met de school van jouw keuze. Aanmelden voor de meeloopmiddag is verplicht. Meer info volgt t.z.t. 

 

Aanmelden
Aanmelden op één van de scholen van LVO Weert kan op maandag 9 en dinsdag 10 maart 2020 tussen 19:00 en 21:00 uur..  

Vanaf het schooljaar 2019-2020 is de aanmelding niet meer gebonden aan een loting. Er is dus plek voor iedereen. In het geval van 'oranje route'-leerlingen zal er wel een intakegesprek plaatsvinden om de mogelijkheden en verwachtingen te bespreken.  

 

Frequently asked questions

Vind hier uw antwoorden op de meest gestelde vragen over Koers:

 1. Voor wie is Koers?
  Voor alle leerlingen met een mavo-, havo of atheneumadvies. 

 2. Waar is Koers?
  Op Het College in Weert

 3. Waaronder valt Koers? Koers is een initatief van LVO Weert. Docenten van Het College en van de Philips van Horne geven praktische invulling aan Koers.

 4. Wanneer kan ik inschrijven?
  Tijdens de reguliere aanmelddagen in maart schrijf je in voor een opleiding op Het College of de Philips van Horne. Geef tijdens de aanmelding aan dat je interesse hebt voor Koers.

 5. Hoeveel leerlingen kunnen zich aanmelden?
  Koers biedt vanaf komend schooljaar plek aan alle leerlingen met mavo/havo/vwo-advies die zich hebben aangemeld. Er is geen sprake meer van loting. 

 6. Is er ook TTO of Technasium aanwezig bij Koers?
  Bij Koers sta jij als leerling centraal en is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Er is ruimte om je eigen interesse en talent te ontdekken. We doen dat echter zonder de opleidingsvarianten TTO en Technasium.

 7. Werken leerlingen samen?
  Ja, leerlingen werken in zoveel mogelijk gemengde groepen en leren van elkaar. Iedere leerling wordt wel op zijn of haar eigen niveau uitgedaagd.

 8. Wat nou als Koers niet lukt?
  Mocht deze vorm van onderwijs onverhoopt niet passen bij het kind, dan fungeren de opleidingen op Het College en de Philips van Horne als backup. Het kan daarom nooit voorkomen dat een leerling geen opleiding kan volgen in Weert.

 9. Is Koers alleen voor de onderbouw?
  Op dit moment nog wel. Echter, dat betekent niet dat Koers na de onderbouwperiode stopt. We willen heel bewust de tijd die voor ons ligt gebruiken en inspelen op nieuwe mogelijkheden. Het onderwijs van Koers is zo ingericht dat een overstap van onderbouw naar bovenbouw geen problemen oplevert. 

 10. Hoe ziet een schooldag/-week er uit?
  Het schema van de  dag-/ weekindeling met zijn vaste onderdelen is hier in te zien.

 11. Hoeveel huiswerk krijg ik?
  Een klassieke vorm van ‘huiswerk’ is er niet. Leerlingen plannen de leer- en weekdoelen zelf in overleg met de coach. Er is alleen huiswerk als leerlingen in de werktijd op school deze doelen niet halen. Een leerling kan er ook voor kiezen om taken thuis te maken.

 12. Wanneer ben ik over naar de tweede klas?
  Bij individuele trajecten ligt dat bij elke leerling anders. Er is geen strikte scheiding tussen de leerjaren 1 en 2. We willen leerlingen door het stellen van hoge doelen blijven uitdagen en zo lang mogelijk kansen bieden. Aan het einde van het tweede leerjaar moet een leerling wel de KERNdoelen bereikt hebben (wettelijk bepaald). De coach communiceert met leerling en met ouders over de mate van vooruitgang van een leerling, dit uiteraard na overleg met de vakdocenten. Deze vooruitgang is overigens door alle betrokkenen op de voet te volgen in Stroom (LVS).

 13. Geven we de leerlingen nog wel cijfers?
  We leiden leerlingen op voor de maatschappij en ook voor een examen. Dat betekent dat we leerlingen, door veelal formatieve toetsing, begeleiden in het verwerven van competenties en in algemene persoonlijke ontwikkeling én blijven toetsen (individueel/in een groep) voor een cijfer. Een onvoldoende is dan een signaal dat je vaardigheden/kennis nog niet beheerst. We geven de leerlingen in de regel geen cijfers, maar voortdurend feedback op zijn/haar prestaties en zijn handelen. Dit alles sluit overigens niet uit, dat er incidenteel met het geven van een cijfer gewerkt zal worden.

 14. Mag ik helemaal zelf weten wat ik ga doen?
  Je zit op een school; dat betekent dat je werkt aan LEERdoelen. Binnen de kaders van Koers (weekindeling, geplande leeractiviteiten)  mag je zelf een planning maken (de eerste periode maken wij die nog voor een groot deel, daarna wordt het vrijer). Die planning stem je af met jouw coach en jouw vakdocenten, samen bekijk je of de gestelde doelen realistisch en en toch uitdagend zijn. Je hebt dus veel vrijheid en hebt ook –indien gewenst of nodig- veel begeleiding en ondersteuning.

 15. Kan ik gewoon doorstromen naar de bovenbouw?
  Ja. Bij Koers werken we aan de landeljke kerndoelen de zorgen voor een goede aanlsuiting met de bovenbouw. Daarnaast zul je binnen Koers allerlei vaardigheden aanleren die je goed voorbereiden op de bovenbouw en je verdere studie.

 16. Krijg ik dan geen aansluitingsproblemen?
  Nee. Sterker nog: we verwachten dat de overgang naar met name de Tweede Fase beter zal verlopen. Dit omdat we in klas 3 hv  gericht naar de profielkeuze toewerken en versterkt onderwijs aanbieden in voor jou relevante vakken. We zitten immers niet vast aan een lessentabel. Daar komt bij dat vele docenten in de bovenbouw lesgeven en dus heel goed weten wat er gevraagd wordt. Het enige probleem zou kunnen zijn de aanpassing aan de traditionele, klassikale structuur. En die verdwijnt in de bovenbouw steeds meer uit beeld. Overigens ben je hier wel op voor te bereiden (bijvoorbeeld door meeloopdagen).

 17. Mag ik met mijn koptelefoon op leren?
  Wanneer dat voor jouw leren positief is, ja. Het is uiteraard niet  de bedoeling dat je je de hele dag voor de rest van de groep afsluit. Is een mobieltje toegestaan tijdens schooltijd? In ze pauzes wel, voor de rest niet. Je hebt jouw eigen device en hebt een mobiele telefoon normaal gesproken niet nodig.

 18. Hoe blijf ik als ouder op de hoogte van de vorderingen van mijn kind?
  U krijgt als ouder toegang tot het ouderportaal van Stroom, de digitale omgeving waarin de vorderingen van uw kind nauwkeurig worden bijgehouden. Daarnaast werkt uw kind met een logboek, waarin de wekelijkse planning is terug te vinden, met -indien nodig-opmerkingen van de coach. 

 19. Hoe word en blijf ik betrokken bij Koers?
  Loop binnen, kijkweek, kijk op de website, vraag een gesprek aan, feestweek, platform voor ouders en/of leerlingen.

 20. Hoe garanderen jullie dat m’n zoon/dochter op het gewenste niveau opdrachten krijgt?
  Elke opdracht/module is op vier niveaus te maken. In overleg met de coach / vakdocent bepaalt de leerling zijn doelen en het niveau van de opdrachten. Hij werkt in eerste instantie minimaal op het niveau van het advies van de basisschool. De resultaten van zijn inspanningen worden bijgehouden in Stroom, het bijbehorende leerlingvolgsysteem. Daarin kunnen leerlingen/ouders/docenten de vooruitgang v.d. leerling volgen.

 21. Waarom zouden we voor Koers moeten kiezen?
  Dat moet u doen wanneer u gelooft in een meer leerlinggerichte benadering, waarbij u zelf nauw betrokken bent. En wanneer u denkt, dat een leerling die zeggenschap heeft over zijn eigen leerproces, beter gemotiveerd is en dus betere resultaten heeft. En dat  onderwijs niet alleen het bijbrengen van kennis is, maar wellicht meer nog het ontwikkelen van competenties die nodig zijn in een sterk veranderende maatschappij. Heeft u geen vertrouwen in het concept? Kies dan niet voor Koers.

 22. Stel mijn zoon zegt na een jaar, dat hij het niets vindt, wat dan?
  We gaan ervan uit dat je kiest voor Koers en ermee doorgaat. De keuze is niet vrijblijvend. Maar de achterdeur (terugstromen in het traditionelere onderwijs) moet wel open kunnen wanneer blijkt dat de leerling in Koers ongelukkig is en niet op zijn plaats.

 23. Werken jullie met boeken of gaat alles digitaal?
  De methode is digitaal en het gebruik van een laptop verplicht. Daarnaast zullen boeken gebruikt blijven worden (leesboeken, naslagwerken…).

 24. Hoe weet ik dat mijn kind niet als proefpersoon wordt gebruikt?
  Wij experimenteren niet met kinderen. We zijn een team met ervaren docenten die ervan overtuigd zijn dat je het onderwijs meer  leerlinggericht kunt vormgeven. Heeft u dit vertrouwen niet, dan is Koers niets voor u. Meld uw kind dan ook niet aan voor KOERS!

 25. In hoeverre zijn de docenten toegerust op deze manier van lesgeven?
  Het team bestaat uit ervaren docenten die ervoor gekozen hebben om binnen Koers onderwijs te verzorgen. Zij zijn in veel gevallen al vertrouwd met de coachende taak van een docent. Daarbij komt dat zij geschoold zijn om op een meer leerlinggerichte manier de leerlingen te begeleiden.

 26. Wat doen jullie met dyslectische/hoogbegaafde leerlingen?
  Koers is het  maatwerk: leerlingen worden uitgedaagd op hun niveau en interesses. Daarbij is Koers onderdeel van LVO-Weert en kan er altijd een beroep gedaan worden op de ZOCO LVO-Weert.

 27. Een laptop is verplicht. Moeten we die zelf betalen?
  Elke leerling wordt geacht zijn eigen ‘device’ mee te nemen. Kan dat niet, neem dan contact op met de school: a.middelveld@stichting.nl.

 28. Zitten leerlingen van klas 1, 2 en 3 door elkaar? En mavo/havo/atheneum?
  Tijdens de leeractiviteiten (door de docent gestuurd) zitten de leerlingen van een jaarlaag in de regel door elkaar (of de docent moet anders aangeven); tijdens de werktijd (door de leerling gestuurd) zitten alle leerlingen door elkaar.

 29. Hoe zit het met lesuitval? In hoeverre worden de lessen vervangen?
  Door ziekte van een docent kan het zo zijn dat er een ‘expertmoment’ vervalt; het onderwijsproces ligt dan niet stil. Een leerling kan gewoon verder werken aan zijn individuele planning. Soms zal hij die dan aan moeten passen, altijd onder begeleiding van zijn coach.